پیام دبیر همایش

دکتر رسول کدخدایی

دومین همایش روز جهانی غذا در تاریخ 92/07/22 در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در مشهد مقدس برگزار خواهد شد. دکتر کدخدایی دبیر همایش با اشاره به برگزاری اولین همایش روز جهانی غذا در سال گذشته و بر شمردن دستاوردهای آن که اخذ کرسی غذا و ایمنی و امنیت غذایی و نیز ایجاد دبیرخانه دائمی روز جهانی غذا در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خاطر نشان ساختند که در دومین همایش روز جهانی غذا که با شعار سیستم‏های غذایی پایدار برای تأمین غذای کافی و مغذی با حضور مقامات کشوری و نماینده سازمان‏های بین‏ المللی مرتبط نظیر FAO، UNESCO و چند نهاد بین‏ المللی دیگر برگزار خواهد شد. سخنرانی‏ های تخصصی در زمینه تبیین نقش و اهمیت موادغذایی در سلامت جامعه، فرهنگ‏سازی و آموزش سیستم‏های تهیه، تولید و مصرف برای کلیه گروه‏های سنی به ویژه کودکان و نیز استفاده از فناوری‏های نوین جهت دستیابی به سیستم ‏های غذایی پایدار انجام خواهد شد.

ایشان با اشاره به اهمیت آگاهی یافتن مسئولین داخلی و خارجی به لزوم اصلاح سیستم‏های تولید، فرآوری و توزیع مواد غذایی به منظور تأمین سلامت وامنیت غذایی، حفظ محیط زیست و مشکلات سوء تغذیه و بیماری‏های قلبی و عروقی ناشی ازآن هدف از برگزاری این همایش را افزایش سطح آگاهی عمومی و جامعه در گروه‏ های سنی مختلف و نیز لزوم آموزش همگانی برای اهمیت مواد غذایی و حفظ آن در مراحل مختلف زنجیره غذایی تولید تا مصرف بر شمردند.

 با توجه به تقارن روز جهانی غذا در 24  مهر ماه با عید سعید قربان همایش روز جهانی غذا در 22 مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

برگزار کنندگان:

Sponsers

حامیان: